tilbake

Behandling av personopplysninger

personopplysninger Er opplysninger eller vurderinger som kan knytes en enkel person. Personlysninger kan være for eksempel Navn, Adresse, eller telefonnummer, bilde kan altså telles som personopplysning dersom personen kan gjenkjennes, altså lyd, alt i alt personopplysning er alt som kan gi informasjon om en person.

Det fleste av data systemer inneholder informasjonn om person eller grupper av personer.Felles for alle andre lovverk har også datasytemet regler som regureler hvordan data skal brukes. Denne loven er bygd opp noen grunnleggende prinsipper for Personopplysninger som beskriver personvern. i Artikkel 5 sier at den som behanlder en data har plikt til å hindre at noen andre for mulighet til å få til gang eller kjennskap dataen som behandles. Derfor denne regel går ut på at man behandle disse informasjonene på en god måte.

De som mest for informasjonen fra andre personer er nemlig bedrifter som tar imot eller henter opplysninger fra andre. Norge og de flest av andre land har lover og regler få håndtere slik date. Behandling av personvern inneholder både rettighet og plikter. Den som eir date har rett til å velge hvem som skal handle date, vite og ha kontroll med hva som skjer med dataene sin, hvilke data som samles inn hva dataen brukes til, og hvor lenge de skal brukes eller lagres.

I det nyere tiden får samfunnet flere funksjoner og tjenester som er basert på datasystemer det betyr at dette forenkler at flere får mulighet til å få til gang til andres informasjoner. for eksmpel Overvåking kamera som finnes de flest steder som butikker eller offentlige steder. Disse kameraene lagrer alt som kjer rund seg. Da legges det også igjen spor som dokumenterer om hvem som har vært her og når den har vært, disse dokumentasjonene kan brukes bare når det er nødvendige .

Her er noen personvernprinsipper.

Dataminimering

Prinsipper om dataminimering innebærer å begrense mengden innsamling om personopplysninger. Det vil si at det skal samles bare opplysninger som trenger og er nødvendige heller det skal ikke samles

Lagringsbegrensning

Prinsippet om lagringsbegrensning innebærer dersom personopplysninger er ikke lenger nødvendige må slettes eller anonymiseres

les mer her
les mer her