Åndsverksloven

Åndersloven er loven som gir opphavspersonen eierskap til sine verk og forbyr uautorisert kopiering av anders åndsverk. Med åndsverk forstås i denne loven litterære eller kunstneriske verk av enhver art, som er uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsats, slik som a) tekster av alle slag, blant annet av skjønnlitterær og faglitterær art b) muntlige foredrag c) sceneverk, både dramatiske, musikkdramatiske og koreografiske verk, pantomimer og hørespill d) musikkverk, med eller uten tekst e) filmverk f) fotografiske verk g) malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst h) skulptur av alle slag i) bygningskunst, både tegninger og modeller, og selve byggverket j) billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, både forbildet og selve verket k) kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art l) datamaskinprogrammer​1 m) oversettelser og andre bearbeidelser av verk som er nevnt foran.

Problemer med åndsverkloven

Det finnes mange problemer med åndverksloven og mange mer som misbruker loven. For eksempel, i Youtube, man kan kreve en video for å kreve inntekter som videoen genererer, det kan gjelder til hvem som helst video, hvis de bruker en liten del av noen verk, det finnes flere saker hvor man miste hele inntekter i et video fordi noen har krevde det. Denne typer saker gir opphavspersonen alt for mye makt, det eneste måten er å gå til retten, og det koste mye mer enn inntekten fra videoen. Hvis mer folk vet at de kan bare ta penger fra folk som bruker bare en liten del av sin verk, det blir helt kaos.

En annet eksempel er folk som høre på radio til vanlig, det er mulig for eieren til radioen å kreve penger fra folk som bruker radioen hvis de vil fortsette å høre på radioen.

Artikkel 13 og 11

Snart det skal bli en reformen for opphavsrett på internett, og det finnes flere konsekvenser i reformen. Det som står i Artikkel 13 som er også kalt "meme ban" er, "“online content sharing service providers and right holders shall cooperate in good faith in order to ensure that unauthorised protected works or other subject matter are not available on their services." - Det rett og slett betyr at nettsider som har masse brukergenerert innhold er ansvarlig for å slette innhold som bryter opphavsretten.

For artikkel 11, det som står er at nyhetssider som bruker artikkler må betale utgivere av artikklen penger, og penger som betales er avhengige av hvor mange folk deler artikklen. Disse nye artikkeler er helt fårlig for internettet, nettsider som Youtube, Twitter og Facebook vil blir verre, og mange folk som jobber på disse nettsidene vil mister sin jobb, på grunn av disse to lover.

Kilder

Lovdata.no
Youtube Opphavsrett
Wired - What is Article 13?