Universell utforming

Universell utforming handler om utforming og tilrettelegging av offentlige og private virksomheter. Hovedregelen er at IKT- løsninger i Norge skal være universet utformet. Idèen med universell utforming er da å lage hovedløsninger så brukervennlig at det i liten grad skal være behov for spesialløsninger ved siden av. På den måten oppnår vi færre løsninger å utvikle og holde ved like, få eller ingen spesialløsninger for funksjonhemmede, løsninger som er enklere og bedre for alle, flere måter å bruke løsningen på, mulighet for at flere kan bruke løsninga. Universell utforming er ikke bare bra for business, det er også et lovkrav. Nesten alle norske nettsider som er nye eller vesentlig oppgraderte etter 1.juli 2014 skal følge denne standaren (WCAG. 2.0). Det er noen unntak, for eksempel innen skole- og utdanningssektoren. Men alle IKT- løsninger, inkludert allerede eksisterende, skal være universell utformet innen 1. januar 2021. Forskriften om universell utforming er helt nødvendig for noen, men også bra for alle. Mange opplever på et eller annet tidspunkt nedsatte funksjonsevner. Med årene kan synet eller hørselen svekkes, eller ulykker og sykdommer kan skje. Image

De syv prinsippen for universell utforming er

1. like muligheter for bruk: utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike vner. 2. fleksibel i bruk: utforminga skal tene et vidt spekter av individuelle preferanser og evner. 3. enkel og intitiv i bruk: utformingen skal være lett å forså uten omsyn til erfaringen, kunnskapen, språkevnen eller konsentrasjonsnivået til brukeren. 4. forståelig informasjon:utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på et effektivt område, uavhenig av forhold knyttet til omgivelsene eller til brukerne sine sensoriske evner. 5. Toleranse for feil: utforminga skal minimalisere farer og skader som ka gi ugunstige konsekvenser, eller minimaliere utilsiktede handlinger. 6. lav fysisk utfordring: utforminga skal kunne brukes effektivt og hendig med et minimum av byrde. 7. størrelse og plass for tilgang og bruk: Formålstjenlig størrelse og plass skal gjøre det mulig med tilgang, rekkevidde, betening og bruk, uavhengig av brukeren sin kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet.

Kilder: https://e24.no/naeringsliv/kina-anklages-for-aa-hacke-visma-i-norge/24555598 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vi-trenger-et-digitalt-grenseforsvar/id2573968/