Personvernforordningen - GDPR

GDPR står for General Data Protection regulation og er en lov som i grove trekk handler om å styrke personvernet til folk i EU. På norsk heter denne loven personvernforordningen. Loven påvirker land som handler innenfor eller med EU og loven kom gjennom før Brexit (oktober 2016), men ble ikke håndhevbart før 25.mai 2018. Grunnet GDPR har man en rett til å vite hva de personlige opplysningene man oppgir brukes til, og man har også en rett til å kunne protestere.
Loven sier at bedrifter må ha tillatelse for å ta kontakt med deg og det er derfor man blir spurt om man vil abonnere på nyhetsbrev o.l. ettersom man ikke skal bli bombardert av mailer eller meldinger fra diverse selskaper uten samtykke. GDPR vil innføre «retten til å bli glemt» som vil si at man skal ha muligheten til å fjerne samtykket like lett som man gir det.
Den maksimale boten for å bryte en GDPRs retningslinjer er 4% av årlig omsetning eller 20 millioner euro.
Samme dag som GDPR ble innført kom det sterke klager mot Facebook, Google, instagram og Whatsapp. Dersom klagene kommer gjennom risikerer selskapene å måtte betale opptil 20 millioner euro hver.
På videoen under ser vi to kjernekarer som forklarer GDPR på en enkel og forståelig måte.


Kilder:

regjeringen, u.d. regjeringen.no. [Internett] Available at: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/aug/forslag-til-personvernforordning/id2433856/?fbclid=IwAR3KlbXfsX48FJD2JETEP-OKmePumLzPD3QcKOzT3guugezjcsWeq-HbvOg [Funnet 13 februar 2019].

TILBAKE