Informasjonssikkerhet

Edward Joseph Snowden

Edward Joseph Snowden er en amerikansk IT- tekniker, som har delt gradert informasjon om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM som drives av etteretningsorganet National Security Agency i USA. Dokumentene som han lekket avslørte et hemmelig samarbeid mellom NSA og amerikanske internettselskaper som muliggjør overvåknig av internasjonal tele- og datatrafikk. Image Det er verdens største lekkasje fra amerikansk forretning hittil. Edward Snowden er etterlyst internasjonalt og siktet i usa for spionasje og tyveri av statlig eiendom. Han har nå midlertidlig asyl i Russland.

Lekkasjen

Etter en åpen høring i Senatets etterretningskomite i 2013, så bestemte Snowen seg for å bli en varsler. Under høringen så ble det spurt om NSA samlet inn informasjon om amerikanske statsborgere. De thar ikke NSA adgang til å gjøre ifølge amerikansk lov. James Clapper benektet det, noe Snowden da var uenig i. Han mente at offentligheten hadde rett til å vite om det som skjedde, som ingen visste om. I mai 2013 så reiste Edward Snowden fra USA til Hong Kong, og med seg så hadde han hemmelighetstemplede dokumenter om NSAs overvkningsprogram, PRISM. Han delte de med en journalist og filmregissør i Hong Kong. De dokumenten avslørrte et samarbeid mellom NSA og amerikanske internettselskaper som muliggjorde overvåkning av en stor mengde tele- og datakommunikasjon i, og utenfor USA. Han mente PRISM- programmet brøt med loven, da NSA kun skal lytte til og samle opp signaletterretning fra utlandet.

Digitalt grenseforsvar

De mest avanserte digitale truslene mot Norge, har vi ikke muligheten til å avsløre, eller avdekke. Systemene våre er ikke bra nok for å fange de opp, og mange mener norge trenger et digitalt grenseforsvar. Det jobber regjeringen med å etablere, og nylig så la de frem et forslag som åpner for å innføre et sånt grenseforsvar. Det betyr at alle sin kommunikasjon inn og ut av Norge vil da bli lagret, analysert og bruk for å avdekke trusler mot landet. Det lovforslaget bygger på Lysne II- utvalgets utredning som Datatilsynet sa nei til i 2017. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter konkluderte også med at forsaget var imot grunnloven. Image Senest i dag, 06.02.19 så har Visma anklaget Kina for hacking. Hackere som jobber på vegne av kinesisk etterretning skal ha brutt seg inn hos dem for å stjele kundehemmeligheter. Det skjedde i september i fjor, og da hyret Visma inn sikkerhetsselskapet Recorded Future for å etterforske hvem det var som stod bak hackingen. Konklusjonen er at angrepet er en del av en stor kinesisk hackingkamanje for å stjele forretningshemmeligheter og immateriell eiendom over hele verden. Visma var heldige som fikk stoppet dem tidlig. De var aldri i nærheten av kundedata.

Kilder: https://e24.no/naeringsliv/kina-anklages-for-aa-hacke-visma-i-norge/24555598 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vi-trenger-et-digitalt-grenseforsvar/id2573968/ https://www.personvernbloggen.no/2018/11/29/digitalt-grenseforsvar-personvernkommisjon-og-hva-som-er-godt-personvern/ https://snl.no/Edward_Snowden