Tilbake

Edward Snowden - helt eller skurk?

I 2013 ble det lekket informasjon om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM, som ble styrt av NSA, USAs sikkerhetsorgan. Dokumentene offentliggjorde det hemmelige samarbeidet mellom NSA og amerikanske internettselskaper, og deres overvåkning av tele- og datatrafikk. Mannen bak disse avsløringene var Edward Snowden, en IT-tekniker som jobbet for CIA. Han utførte verdens største lekkasje fra amerikansk etterretning, og regnes av noen som en helt, mens andre mener at han er en skurk og landsforræder. Det er ikke tvil om at informasjonen som ble lekket er bekymringsfull, men var det likevel riktig av Snowden å offentliggjøre disse hemmelige dokumentene?

Edward Snowden jobbet som datatekniker i CIA og på kontrakter for NSA. Fram til 10. juni 2013 var han ansatt i et IT-selskap kalt Booz Allen Hamilton. Selskapet hadde et nært samarbeid med amerikansk etterretning, og under et oppdrag i Hawaii sikret han seg topphemmelige dokumenter om NSAs overvåkning av både amerikanske og utenlandske borgere. I mai det samme året forlot Snowden USA og reiste til Hong Kong, der han kontaktet utvalgte journalister. Den 7. juni ble avsløringene om PRISM-programmet publisert i de amerikanske avisene Washington Post og The Guardian. Lekkasjene førte til store og blandede reaksjoner internasjonalt. Den daværende Obama-administrasjonen fordømte Snowdens handlinger, og i Storbritannia ble The Guardian etterforsket og tvunget til å ødelegge maskiner der dokumentene lå. Samtidig har Snowden og avisene også fått stor støtte.

Snowden har uttalt at han fryktet hans oppdagelser av NSAs overvåkning ikke skulle provosere frem en endring, og at det ikke skulle komme nok reaksjoner. På en side var det dette tilfelle, da Snowden ble skuffet over Obamas manglende reaksjon på hans varsling av overvåkningen. På en annen side, da Snowden offentliggjorde dokumentene, ble hans handlinger fordømt av Obama-administrasjonen, og han ble tiltalt under Spionasjeloven og for tyveri av statlig eiendom. Snowden flyktet, og fikk etter en stund innvilget asyl i Russland. Til tross for kritikken og fordømmelsen fra den amerikanske administrasjonen, har både han og avisene som skrev om ham og hans arbeid, fått flere priser. Blant annet ble Snowden i 2015 tildelt "Bjørnstjerne Bjørnson"-prisen, for å ha beskyttet personvernet, samt for å skape oppmerksomhet rundt overvåkning av innbyggere i en stat.

Snowden blir av noen hedret for sitt valg om å lekke de hemmeligstemplede dokumentene han hadde tilgang til, mens han av andre blir sett på som en forræder og en landssviker. Det er ikke godt å si hvem som har rett, og det vil nok alltid være splittede oppfatninger av saken. Når man sitter i en betrodd stilling og har høy tillit, skal en da beskytte sine arbeidsgivere som gjør noe en mener er galt? Eller skal man varsle de menneskene det går utover, til tross for at dette på et vis er tyveri av konfidensielle dokumenter? Snowden sto ovenfor et dilemma hvor han måtte ta et valg, og valget han tok førte til avsløringen vi kjenner i dag.