Filterboble

Filterboble er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper. En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren.

Målet med denne personaliseringen er å vise brukeren så mye relevant informasjon som mulig, men det kan også gi oss en forvrengt realitet fordi den prioriterer informasjon som den individuelle allerede har uttrykt interesse for. Dataene som brukes til å tilpasse brukeropplevelsen og skaper en isolerende boble, kommer fra mange kilder, inkludert brukerens søkerhistorikk, hva du klikker på og tidligere besøk på forskjellige nettsider.

Filterbobler, som påvirker brukerens online annonser, nyhetfeed og nettsøk, isolerer brukeren fra ytre påvirkninger og forsterker det brukeren allerede mener. Ordet boble er i denne sammenhengen et synonym for isolasjon; kommer fra en medisinsk enhet kalt "isolator", en plastik boble som ble brukt til å isolere en ung pasient med immundefekter på 1970-tallet.

Vil du lære mer?

Se Ted talken: "Beware of th filter bubbles" på Youtube link: klikk her

(Technologies such as social media) lets you go off with like-minded people, so you're not mixing and sharing and understanding other points of view ... It's super important. It's turned out to be more of a problem than I, or many others, would have expected.

— Bill Gates 2017 in Quartz