Sosiale medier og demokratiet

Kunne De gule vestenes neo-revolusjonære aktivitet fått så stort gjennomslag som den har gjort uten facebook?

- |
? -

Blir motiverte av å se andre demonstranter i gatene

Det har lenge tilvokst en revolusjon

De vil kopiere le revolution, der hadde de ikke SoMe uansett

Bruk av SoMe lar myndighetene spore brukeren. Hjelper ikke.

Facebook har latt de nå folk de ellers ikke ville ha nådd

Folk vil ikke demonstrere uansett

Man trenger facebook for å koordinere seg

De er avhengige av å avtale møtetid i SoMe